Portalul ANT
România, Sâmbătă, 29 Februarie 2020, 01:23:10 | Home | Acces privat | Contact |
- Bine ai venit în Portalul ANT! . - Un portal susţinut de Ministerul Sănătăţii din România.Caută
leftContactsTransplantright
*Istoric transplant / History
*Legislație specifică transplant
*Consiliu științific transplant
*Conducerea Agenţiei Naționale
*Activitatea Agenției
*Declarații de avere şi interese
*Buget
*Achiziții publice
*Bilanț contabil
*Unități acreditate
*Import-Export autorizat
*bookResurse*
*Registrul Naţional Transplant
*Raport statistic transplant
*Card pacient
*Formulare
*Consiliul Europei
*Posturi vacante / carieră
*Informații publice
leftContactsLink Internetright
*Autorităţi publice
*Autorităţi medicale
*Organizaţii
*Publicaţii
*Legitimaţii
*jurnalLegislaţie
OMS 1170/2014 actualizat 2019...
OMS 812/2019 ...
OMS-183-2005-ROF-ANT ...
Ordin 939/2018 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 ...
Ordin 477/2009 text actualizat 8 august 2018 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea ...
Ordin 940/2018 completarea anexei 12 OMS 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatorii vii și/sau decedați
Ordin 938/2018 completarea anexei OMS 1597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
Ordin 872/2018 mumirea coordonatorului regional de transplant pentru regiunea Cluj: dr. Anrei LEȘAN...
Ordin 707/2018 modificarea și completarea OMS 1597/2006 privind numirea mmebrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu...
Ordin 704/2018 modificarea și completarea OMS 1597/2006 privind numirea mmebrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu...
Ordin 703/2018 modificarea şi completarea OMS 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor...
Procedura operațională - Verificarea identității donatorului viu sau aflat în moarte cerebrală.
Ordin 1399/2017 pentru modificarea şi completarea OMS 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor...
Ordin 1398/2017 pentru modificarea şi completarea OMS 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea 95/2006...
Ordin 1390/2017 pentru modificarea OMS 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al ANT ...
Ordin 1242/2017 pentru aprobarea Standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule de origine umană, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule de origine umană şi terţe părţi şi a Procedurilor de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate
Ordin 926/2017 pentru modificarea anexelor 1 şi 3 la OMS 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi ...
Ordin 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană ...
Ordin 796/2017 pentru modificarea şi completarea OMS 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor...
Ordin 1763/2007 actualizat 29/05/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea ...
Ordin 477/2016 pentru modificarea și completarea normelor privind Registrul Național de Transplant ...
Ordin 931/2016 pentru modificarea și completarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale ...
Ordin 1721/2015 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului sănătății...
Pagina: Pagina 1 din 3
| © Copyright ANT 2020 | Home | Acces privat | Contact |